تحصیلات

مقطع

کارشناسی

رشته (و یا گرایش)

مدیریت صنعتی

مقطع

کارشناسی ارشد

رشته (و یا گرایش)

مدیریت بازرگانی ( گرایش بازاریابی )

مهارت ها

مهارت

بیمه های بازرگانی

اطلاعات شخصی

نام

محمد

نام خانوادگی

کمیلی فر

نام نمایشی

MKF

جنسیت

آقا

نوع پروفایل

بیمه ای (بيمه هاي بازرگانی، تامين اجتماعی، صندوق های بيمه اي و … )