• فرهاد عظیمی

    عضو
    5 مهر 1400 در 12:19 بعد از ظهر

    اهداف تحقیق : 

    در این تحقیق در پی آنیم که با بررسی انواع بیمه و اصول حاکم بر آنها به پاسخ سوالات مطرح شده پرداخته و صحت و سقم فرضیه های مطرح را بررسی کنیم .