• حمید علیجانی

    عضو
    24 شهریور 1400 در 7:35 بعد از ظهر

    با سلام،

    مستند به دانش نامه بیمه به نقل از فرهنگ بیمه و بازرگانی آقای دکتر محمود صالحی و ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی واژه تصفیه خسارت صحیح است.