• حامد طالبی

    عضو
    29 بهمن 1399 در 7:03 بعد از ظهر

    با سلام با توجه به اینکه این مبحث در اینجا مطرح شده میخواستم موضوع رو به نحوی دیگه ای هم مطرح کنیم ….در صورتی که بیمه نامه مضاعف آتش سوزی باشد چه اتفاقی خواهد افتاد ؟

    آیا طبق بند 17 شرایط عمومی بیمه نامه های آتش سوزی در صورت وجود بیمه نامه مضاعف جبران خسارت براساس بیمه نامه مقدم خواهد بود یا طبق ماده ماده 328 قانون مدنی ایران ” هر کس مالی از غیر را تلف نماید ضامن جبران آن است و باید مثل یا قیمت آن را پرداخت نماید و هر کس موجب زیان و یا خسارت به جان و مال اشخاص دیگر گردد مسئول جبران آن می‌باشد.” موضوع ضمان قهری در جبران وجود داشته و در صورتی که ” مسئولیت ” بیمه گذار محرز شده طبق قانون جبران آن بر عهده بیمه نامه مسئولیت بوده و موضوع جبران از طریق بیمه نامه دیگر ( آتش سوزی ) منتفی است ؟؟