• محمدسعید الفتی

  عضو
  26 تیر 1401 در 5:38 بعد از ظهر

  با استدلال شما در ارتباط با مفاد تبصره 1 ماده 66 و کلوز بیمه ای موافقم.

  بحث من جدای موضوع مستمری و مفاد کلوز است . استحضار دارید عرضه بیمه مسئولیت در واقع به منظور جبران کاهش دارایی یا بدهی است که ناخواسته (غیر موارد عمد) متوجه بیمه گذار می شود و در این بین زیان مالی وارد به زیاندیده نیز جبران می شود.

  معادل ده سال مستمری و غرامت مقطوع ماهیت یکسانی دارند؛ یعنی به هر حال در هر دو مورد بدهی ای است که برای بیمه گذار(بیمه شده = شخصی که مسئولیت او بیمه شده ) ایجاد شده است . حال چرا مستمری را پوشش می دهیم ولی غرامت مقطوع را خیر؟ آیا دلیل بیمه گری دارد (نه از منظر تأمین اجتماعی و کلوز ابداعی)؟

  ارادتمندم.