• جواد عبداله پور

  عضو
  21 دی 1400 در 11:34 قبل از ظهر

  در یکی از شرکتها کارشناس بیمه های اتومبیل در توضیح تصادم و تصادف به نمایندگان چنین توضیح داده است:

  در تصادم برخورد صورت میگیرد ولی در تصادف برخورد صورت نمیگیرد. و عنوان میکند که موردی داشتیم و خسارت پرداخت کردیم که ماشینی با سرعت از کنار خانمی عبور میکند و آن خانم بدلیل ترس و استرس به پزشکی قانوی مراجعه میکند و نهایتا خسارت میگیرد. البته برای بنده پیش آمده که به شخصی که داخل خودرو بوده و خودرو به گاردریل برخورد کرده بود بدلیل استرس و اظطراب ارش تعلق گرفته بوده و رای نیاز صادر شده بوده و ما خسارت پرداخت کردیم. ولی این که یه خودرو با سرعت حرکت کند و کسی اعلام نماید که بدلیل سرعت زیاد آن خودرو من دچار اظطراب شدم و خسارت دریافت کند. درکش برای من سخت است چون این طوری اگر باشد من شخصا میتونم هر روز چنین ادعایی از هر خودروی داشته باشم.

  خواهشمند اگر برای دوستان مواردی مثل این اتفاق افتاده بیان فرمایند. پرداخت و عدم پرداخت خسارت را با دلیل بیان فرمایند.

  جناب دکتر عظیمی خواهشمندم در این خصوص توضیحی فرمایید.