• علی فرزین

  عضو
  15 دی 1400 در 9:03 قبل از ظهر

  سلام
  پیش از بیان نظر، اعلام کنم که از جزییات شرایط بیمه‌های خودرو، آگاه نیستم و پاسخم بر این فرض مبتنی است که مساله چندان درگیر شرایط بیمه خودرو و بیمه مسئولیت نیست. امید که اشتباه نباشد.

  در این فقره، دو موضوع کلیدی وجود دارد:
  ۱ – رای دادگاه و قبول اشتباه صورت گرفته در دیه‌انگاری صدمات از سوی مرجع دادگاهی. با وجود این نظر، پس شما محق به برگشت ۸ میلیون هستید.
  ۲ – ذینفع غرامت‌گیرنده در بیمه‌نامه خودرو و بیمه‌نامه مسئولیت، شخص واحدی باشد. در این صورت، با برگشت ۸ میلیون در بند ۱ شما از این شخص طلبکار می‌شوید و در زمان تسویه غرامت مسئولیت کارفرما با ایشان، می‌توانید ابتدا بدهی قبلی ایشان را مفاصا و مابه‌التفاوت را تادیه کنید.