• تصفیه خسارت یا تسویه خسارت

 • علی سلطانی

  عضو
  29 آذر 1399 در 11:17 قبل از ظهر

  غلط ننویسیم (دکتر ابوالحسن نجفی) تصفیه ی حساب: در دوران اخیر بعضی گمان کرده اند که «تصفیه‌ی حساب» غلط است و به جای آن باید «تسویه ی حساب» بگویند. بعضی از فضلا (از جمله سعید نفیسی ، در مکتب استاد، ص۶۴) نیز بر این تصوّر غلط صحّه گذاشته‌اند.

  تصفیه در عربی به معنای «پاک کردن و پالوده کردن» است و «تصفیه‌ی حساب» در موردی به کار می رود که حساب پرداخته و پاک شده باشد و دیگر کسی طلبکار نباشد. همین ترکیب مَجازاً به هر نوع اقدام عملی برای انتقام جویی و کینه کشی اطلاق می شود؛ ولی «تسویه» یعنی «مساوی کردن ،یکسان کردن» ، هم سطح کردن (مثلاً زمین ناهموار را) و «تسویه ی حساب» به معنای «ایجاد تعادل و موازنه در حساب» است.

  این ترکیب در معنای مجازی به کار نمی رود و با « تصفیه ی حساب» مرادف (هم معنی) نیست.

  نمونه ی معیار: خدمتم که تمام شد، برگه ی تصفیه حساب را گرفتم و با خوش حالی به حسابداری رفتم.

  نمونه ی معیار: مدتی بود دفترها را ثبت روزانه نکرده بودیم. نمی دانستیم چقدر بدهکاریم و چقدر بستانکار. امروز حساب ها را ثبت کردیم و خوشبختانه تسویه شد. (یعنی میزان بدهکاری و بستانکاری مساوی شد. تسویه حساب، بیشتر در حسابداری کاربرد دارد.)

  ……………………………….

  در محاوره نیز می‌گوییم حسابم را با طرف صاف کردم! (نمی‌گوییم مساوی کردم!)(تصفیه حساب)

  در حسابداری می‌گوییم: حساب بستانکار و بدهکار را مساوی کردم. (تسویه حساب)

  پس تسویه حساب ، عمومیت ندارد و فقط در سیستم حسابداری کاربرد دارد.

  نظر شما چیست؟

 • مصطفی ملکی

  عضو
  29 آذر 1399 در 11:55 قبل از ظهر

  سلام

  به نظر من کلمه تسویه واژه مناسبتری برای جبران خسارت است . وقتی به زیاندیده خسارتی وارد میشود و او برای جبران آن مبلغی دریافت میکند و در واقع قرار است به وضعیت قبل از خسارت برگردد یا با آن برابر شود. در قانون بیمه هم اشاره شده به برگشتن به حالت پیش از حادثه که نوعی ایجاد تساوی است بنابر این کاربرد تسویه حساب ایرادی ندارد.ضمن اینکه مبلغ خسارت به نوعی بدهی شرکت بیمه به زیاندیده یا بیمه گذار هم محسوب شده و از این زاویه هم به کاربردن لغت مذکور پسندیده است .

 • محمدسعید الفتی

  عضو
  3 اسفند 1399 در 5:33 قبل از ظهر

  سلام. در به کار بردن واژه تصفیه با نوشتار جناب آقای سلطانی موافقم.

مشاهده 1 از 3 پاسخ

برای پاسخ وارد شوید.

نوشته اصلی
0 از 0 نوشته جون ۲۰۱۸
حالا