آشنایی با بیمه‌های مسئولیت ادعا محور

فرهاد عظیمی · 11 تیر 1400
دوره
منابع مطالعاتی

برای صدور بیمه نامه های مسئولیت دو رویکرد وجود دارد. یکی از این رویکردها، ادعا محور می باشد. در این دوره که با در نظر گرفتن نمایش لوگو، حدود دو ساعت وهجده دقیقه (02:18:00) می باشد، به معرفی رویکرد ادعا محور در صدور بیمه نامه های مسئولیت پرداخته شده است.

این دوره دارای چهار بخش می باشد:

1- مقدمه به مدت 00:07:50

2- مرور بیمه نامه های حادثه محور به مدت 00:39:00

3- معرفی بیمه نامه ادعا محور به مدت 01:32:00

4- آزمون بیست سوالی چهار گزینه ای

ضمنا این دوره فاقد گواهینامه دوره می باشد.

شما با پرداخت هزینه شرکت در دوره، برای همیشه به این دوره دسترسی خواهید داشت.

تا این تاریخ (10/04/1400) مطلب آموزشی قابل استنادی به زبان فارسی درباره بیمه های مسئولیت ادعا محور که ارزش معرفی کردن داشته باشد، وجود ندارد. تنها یک گفتمان در این باره در شاب ایجاد شده برای مشاهده آن می توانید اینجا کلیک نمایید.

در مورد آموزگار

فرهاد عظیمی

3 دوره‌ ها

ثبت‌نام نکرده‌اید
یا