نقش شرکت های بیمه در گرانی بیمه شخص ثالث

نقش شرکت های بیمه در گرانی بیمه شخص ثالث

نویسنده: فرهاد عظیمی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۰۵

محل چاپ/نشر: سایت خبری آیین

شنیده ها حاکی از آن است که قوه قضایه مبلغ دیه را برای سال ۹۵ معادل یکصد و نود میلیون تومان اعلام نموده. شرکتهای بیمه حق بیمه ی بیمه نامه موسوم به شخص ثالث را بر اساس تعرفه ای حساب می کنند که از سوی هیات وزیران تصویب شده است. بر اساس این مصوبه حق بیمه شخص ثالث از حاصلضرب نرخ در مجموع تعهد بیمه گر بدست می آید. البته با توجه به نامحدود بودن تعهد بیمه گر در این بیمه نامه، منظور از مجموع تعهد بیمه گر در مصوبه هیات وزیران، حاصل جمع تعهد جانی و مالی می باشد. به عبارت دیگر حق بیمه از حاصل ضرب دو فاکتور به دست می آید که عبارتند از:

الف: سرمایه یا تعهد بیمه ای:

که در حال حاضر تعهدات بیمه گر در این نوع بیمه نامه ها به شرح زیر می باشد:

  • تعهد بیمه گر بابت خسارتهای ناشی از آسیب بدنی معادل دیه ماه حرام.
  • تعهد بیمه گر بابت خسارتهای ناشی از زیان مالی معادل دو و نیم درصد دیه ماه حرام.

ب: نرخ حق بیمه:

که بر اساس مصوبه هیات وزیران برای یک خودرو چهار سیلندر نیم در هزار مجموع تعهدات می باشد.

اکنون ببینیم براساس دیات اعلامی جدید از سوی قوه قضاییه حق بیمه بیمه شخص ثالث برای یک خودرو چهار سیلندر چقدر خواهد شد:

۲.۵۶۲۵۰۰.۰۰۰=۶۲.۵۰۰.۰۰۰+۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۲.۸۱۲.۵۰۰=۱۰۰۰/۵*۲.۵۶۲.۵۰۰.۰۰۰

 به بیان دیگر می توان گفت قوه قضاییه با این تصمیم قصد دارد به طور غیر مستقیم حق بیمه بیمه نامه شخص ثالث یک خودرو چهار سیلندر را به  12.812.500 ریال افزایش دهد. از طرف دیگر بعید به نظر می رسد با وضعیت ضریب خسارت این رشته، بیمه مرکزی بخواهد همچون سالیان گذشته بر عدم افزایش حق بیمه پافشاری نموده و خود را به عنوان مسبب اصلی زیان یا حتی ورشکستگی شرکتهای بیمه، در معرض اتهام قراردهد. با این اوصاف امیدوارم در سال جدید همانند سال گذشته به اشتباه دوباره همه ی انگشتها به سمت صنعت بیمه نباشد که آقاااااااااااا چرا نرخ بیمه شخص ثالث را افزایش دادی؟!! زیرا اگر یکبار دیگر به فرمول نگاه کنیم می بینیم که بیمه گر هیچ نقشی در این افزایش ندارد و نرخ حق بیمه همچنان ثابت است بلکه آنچه موجب افزایش حق بیمه شده، افزایش میزان دیه بوده است.

یادآوری این نکته بسیار مفید است که صنعت بیمه با اینکه همیشه متهم ردیف اول بوده ولی در چندین سال گذشته هیچگاه نرخ حق بیمه شخص ثالث را افزایش نداده و همیشه علت افزایش حق بیمه شخص ثالث افزایش سرمایه بیمه نامه بوده و آن هم هیچ ارتباطی به صنعت بیمه ندارد!

فرهاد عظیمی

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها