بیمه مسئولیت حرفه‌ای چیست؟

زبان دوره: انگلیسی. زیرنویس: ندارد. در این ویدئو حدود شش دقیقه ای که توسط Simply Business تهیه شده به شرح بیمه مسئولیت حرفه ای پرداخته…

بخش دو: معرفی

این بخش زیرگفت ها را دربر دارد: ۱- سلام و تبریک. ۲- معرفی اعضای پنل. ۳- معرفی عوامل پشت پرده. ۴- تشکر از دبیر کل…

بخش یک: آغاز

این بخش زیرگفت ها را دربر دارد: ۱- پخش تیزر معرفی پنل. ۲- پخش قرآن خوانی. ۳- پخش سرود ملی.