بیمه مسئولیت حرفه‌ای چیست؟

زبان دوره: انگلیسی. زیرنویس: ندارد. در این ویدئو حدود شش دقیقه ای که توسط Simply Business تهیه شده به شرح بیمه مسئولیت حرفه ای پرداخته…