• مرتضی صارمی

    عضو
    1 دی 1400 در 7:53 بعد از ظهر

    زنده باشید. مهم تر این است که پاسخ صحیح و کامل تر، منتشر شود تا پاسخی به شبهه ایجاد شده باشد.