• مرتضی صارمی

    عضو
    29 آذر 1400 در 4:01 بعد از ظهر

    سلام، انتقال مصدوم از طریق خودروی شخصی، نافی تعهدات بیمه گر خودروی مقصر نیست. تنها موردی که ایجاد می شود و برای جلوگیری از سواستفاده ها، نیاز به مدارک پزشکی و کروکی دارد که شاید کار پرداخت خسارت را طولانی تر کند. موضوع دوم هم اینکه، زیان دیده در این حالت هزینه های بیمارستانی را تا ترخیص خودش پرداخت می کند ولی با انتقال اورژانس و با استناد به فرم اورژانس، رایگان می شود.