• فرهاد عظیمی

  عضو
  29 آذر 1400 در 7:46 قبل از ظهر

  سلام مجدد جناب اقای کدخدازاده عزیز. ممنون از بابت این همه لطف و محبتی به بنده دارید.

  بله همانطور که خودتان هم گفتید در متن کلوز صراحتاً به اینکه این پوشش فقط کارکنان را در بر می گیرد اشاره نشده است. ولی بطور ضمن این اشاره وجود دارد.

  در عنوان کلوز عبارت«تبصره یک ماده 66» رو مشاهده می کنید. این یعنی کل بحث در خصوص کارکنان هست. چونکه بحث کارکنان در مثتن اصلی ماده و تبصره یک هست و بحث اشخاص ثالث در تبصره دو.

  اگر به قانون و دستورالعمل های اجرائی اون مراجعه کنید (یکی از دوستان در یکی از گفتمان ها بارگذاری کرده اند) عبارت به کاربرده شده در ماده 66 تعریف تخصصی دارند. به عنوان مثال واژه کارفرما وقتی به کار می رود حتما باید در قبال کسی که کارگر/کارمند هست به کار برده شود. به طور مثال اگر علی برای رضا کار می کند. علی کارگر رضا و رضا کارفرمای اوست. ولی رضا در مقابل پرویز که برادر علی می باشد نقش کارفرما را ندارد. بنابراین وقتی برای پرویز اتفاقی بیفتد و از او بپرسند از چه کسی شکایت داری، پرویز نمی گوید از کارفرما شکایت دارم، بلکه می گوید از رضا شکایت دارم.

  در متن ماده واژه کارفرما و بیمه شده به کار برده شده. بیمه شده که در اینجا همان کارگر است. البته مهم نیست کارگر چه کسی باشد. ولی وقتی در ادامه به کلمه کارفرما اشاره می کند حالا دیگر فرق می کند. حالا این بیمه شده صرفا کارگری است که با آن کارفرما رابطه کارگر کارفرمایی دارد. پس وقتی یک شخص که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی است آسیبی ببیند که مشمول ماده 66 هست، اگر مقصرش کارفرمای خودش باشد مشمول متن و تبصره یک است ولی اگر مقصر یک شخص دیگر به غیر کارفرمای خودش باشد مشمول تبصره دو می شود.

  ماده 66 قانون تامین اجتماعی

  در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات‌بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمریها‌و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

  ‌تبصره ۱- مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود.

  ‌تبصره ۲- هر گاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یا‌شخصا کمکهای مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکتهای بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات‌خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.