• مسعود مهرابی

    عضو
    27 آذر 1400 در 1:15 بعد از ظهر

    باسلام

    استاد ارجمند جناب آقای توژان

    بنظر چیزی که تعیین کننده هست نظریه مکتوب افسر راهور میباشد که در صورت تنظیم کروکی و ثبت علت تامه تصادف و اینکه خودرو c نسبت به هر دو خودرو مقصر شده باشد نهایتا” یک حادثه تلقی و خسارت پرداخت میشود در غیر اینصورت یعنی نظریه افسر راهور مکتوب اعلام نشود معمولا شرکتهای بیمه فرض را بر دو مورد حادثه تلقی و هرکدام را نسبت به دیگری مقصر میدانند. لطفا در این خصوص دوستان نیز راهنمایی بفرمایند.