• مرتضی صارمی

    عضو
    17 آذر 1400 در 3:07 بعد از ظهر

    سلام، اگر بخواهیم بند ۷ ماده ۲ شرایط عمومی بیمه مسئولیت را که از کلمه “رویداد” استفاده کرده است اینگونه تفسیر کنیم که می تواند بیماری را هم شامل شود، می توان از بیمه مسئولیت استفاده کرد. به نظرم تفسیر این موضوع به نظر قاضی و دفاعیه بیمه گر ارتباط دارد.

    مرتضی صارمی