• بهروز جوزی نجف آبادی

    عضو
    17 آذر 1400 در 1:47 بعد از ظهر

    با سلام. توجه داشته باشیم که اکثر بیمه نامه های صادره در این حوزه حادثه ای هستند. در زمینه مورد بحث حوادث برای کارکنان و اشخاص ثالث که در آن مسئولیت بیمه گذار احراز گردد آنهم بر اساس شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه. پس اگر بیماری بوده از محل بیمه نامه مسئولیت قابل رسیدگی نیست و در درجه اول باید احراز شود بیمه گذار در این زمینه آیا مسئولیتی داشته یا خیر؟ تا بعد پرداخت از محل بیمه نامه بررسی شود.