• امیر حسین نژاد

    عضو
    7 آذر 1400 در 1:33 بعد از ظهر

    گام 5: تنظیمات بازیابی

    در این مرحله به شما این پیام را می دهد که « ما در مرحله بعد به شما دوازده کلمه خواهيم داد كه براي بازيابي كيف پولتان به آنها نياز خواهيد داشت»

    شما بايد در قسمت پايين تيك بزنيد كه متوجه منظورش شده ايد. حالا منظورش چيست؟ منظورش اين است كه اگر يك روز مثلاً برنامه ات از روي گوشي پاك شد يا گوشي ات را دزديدند يا روي گوشي ديگري خواستي اين كيف پولت را باز كني در آن زمان از تو اين دوازده كلمه را خواهند پرسيد. پس اين كلمات خيلي مهم هستند و مثل خانت بايد مواظبشان باشي.