• مصطفی ملکی

    عضو
    10 آبان 1399 در 11:55 قبل از ظهر

    سلام

    نظر جناب آقای عظیمی کاملا درست است. در بسیاری از موارد نظیر همین مثال در صورت وجود شواهدی نظیر دوربین قطعا خودرویی که تغییر مسیر ناگهانی داده مقصر خواهد بود در غیر این صورت افسر مربوطه چاره ای ندارد جز آنکه دلیلی که معمولا باعث این گونه حوادث میشود را مد نظر قرار دهد.