• فرهاد عظیمی

    عضو
    27 آبان 1400 در 1:12 بعد از ظهر

    تمامی موارد بالا تا زمانی مورد پذیرش است که در شرایط خصوصی بیمه نامه توافق دیگری نشده باشد. در غیر اینصورت شرایط خصوصی حاکم است.