• بهزاد توژان

    عضو
    5 آبان 1399 در 6:26 بعد از ظهر

    با نظر شما کاملا موافقم

    همانطور که اشاره کردید تفکیک خسارت‌های از قبل و خسارت‌های جدید برای ارزیاب خسارت تفاوتی نخواهد داشت

    ولی این تفکیک، در روند رسیدگی به حادثه اعلامی و پرداخت خسارت به زیاندیده نقشی موثر دارد.