• مدیریت شاب

    مدیریت
    4 آبان 1399 در 6:03 بعد از ظهر

    آقاي کاظم پور آيا منظور شما اين است که با ابلاغ بيمه مرکزي مبني بر ارائه پوشش اضافي افزايش ارزش وسيله نقليه، شرکت هاي بيمه ديگر مجاز به فروش کلوز حذف ماده ده قانون بيمه نيستند؟ در ضمن آيا بيمه مرکزي براي اين پوششي که ابلاغ کرده متن استانداردي هم داده است يا خير؟