• سهیلا شرفی

  عضو
  3 آبان 1399 در 3:00 بعد از ظهر

  سلام

  both to blame collision یک کلوز نیست بلکه بخشی از کلوز های بیمه های دریایی است که باربری نیز جزیی از آنهاست

  خسارات مرتبط با مسئولیت مشترک تصادم می باشد . در صورتیکه دو کشتی در دریا با هم تصادم داشته باشند طبق قوانین دریا در بیمه ، الف : قانون هر دو مقصری حکم فرما می شود ب : قاعده دوم در مورد تعیین میزان تقصیر است که در این حالت حداقل تقصیر هر کشتی کمتر از 1/4 و حداکثر تقصیر هر کشتی بیشتر از 3/4 نخواهد بود . این خسارات توسط Adjuster هایی که در بررسی خسارات همگانی و مسئولیت مشترک تصادم تبحر دارند بررسی و ارزیابی و تعیین می شود . با توجه به ماهیت این نوع خسارات ، کلیه خسارات ناشی از این تصادم بین تمام اشخاصی که در دریا کشتی ، کالا ، و یا عوایدی دارند به نسبت سرمایه ها و یا عوایدشان تقسیم می شود در این بین کالا نیز از این قاعده مستثنی نیست و همه صاحبان کالا که بر روی کشتی محموله دارند به نسبت سرمایه ها ی محمولات خود ، در میزان تقصیر کشتی ، در خسارت شریک می شوند . این نوع خسارات در محدوده قوانین داخلی قرار نمی گیرد . به همین دلیل در کلیه بیمه های باربری نیز اعم از کلوز C,B,A این پوشش وجود دارد و بیمه گران در بیمه های کالا بصورت اتوماتیک این ریسک را نیز به عهده دارند . نکته مهم اینکه اگر میزان خسارات و یا سهم کالا از خسارت بسیار ناچیز باشد ممکن است توسط اجاستر ها بدلیل ناچیز بودن سهم خسارت کالا از مسئولیت مشترک تصادم ، صاحبین کالا با چنین وضعیتی از پرداخت آن معاف شود.

  این بحث گستره و دارای ابعاد بسیاری است بنابراین به همین میزان بسنده می شود . بیمه های دریایی به لحاظ ماهیت و اینکه با قوانین و مقررات بین المللی و منافع و عواید بین المللی در ارتباط هستند مشمول مقرات و قوانین بین المللی هستند و نه قوانین داخلی ( به جز باربری داخلی ) و کلیه کشور ها ملزم به رعایت آن و استفاده از استاندارد های جهانی می باشند .به همین دلیل کلوز های استاندارد بین المللی نظیر کلوز A,B,C و ….پیوست بیمه نامه می شوند .

  مستند : رجوع شود به کلوز های باربری و دریایی – Institute classification clause

  ارادتمند

  سهیلا شرفی