• مصطفی ملکی

    عضو
    1 آبان 1399 در 10:54 قبل از ظهر

    سلام

    به نظر من قابل پرداخت است و شامل ریکاوری هم نمیشود. حادثه ناشی از وسیله نقلیه بوده و مصداق نداشتن گواهینامه هم نیست چون خودرو متوقف بوده و کسی رانندگی نمیکرده که بتوان آن را مشمول فقدان گواهینامه دانست.