• صمد فخاری همت

  عضو
  27 مهر 1399 در 11:44 قبل از ظهر

  با سلام

  قطعاً این مسئله از دیدگاه مشتری و خودرو ساز داخلی مثبت می باشد چرا که با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه گارانتی خودرو را تا دو سال با تمام مسئولیت هایش بر دوش شرکت های بیمه قرار خواهند داد که این موضوع مسئولیت هر گونه قصور و عدم کیفیت تولید را از شرکت های خودرو ساز ساقط میکند و بار تمامی هزینه های سنگین عدم کیفیت تولید خود را بر دوش شرکت های بیمه خواهد انداخت و به جای اینکه صنعت بیمه رو به پیشرفت باشد این حرکت کندتر و صنعت خودرو سازی داخلی با کیفیت بسیار پائین پر رونق تر شده و دیگر امکان جهش در تولید خودرو با این وضعیت وجود نخواهد داشت مقایسه سن صنعت خودرو سازی داخلی ایران و کره جنوبی تائید کننده این موضوع می باشد .این موضوع می‌تواند به عنوان یک ضد تبلیغ برای شرکت های بیمه شود .نکته دوم این است که در حال حاضر شرکت های خودرو ساز به روش های متفاوت سعی در عدم انجام صحیح گارانتی را دارند چرا که علت آن بسیار مشخص و واضح می باشد چه بسا که در صورت اینکه اگر گارانتی بر دوش شرکت بیمه باشد می‌توانند هزینه های زیادی را متحمل بر صنعت بیمه نمایند چه بسا که در حال حاضر این موضوعیت دارد و به هر نحوی حتی عدم کیفیت تولید خود را در تهیه قطعات و لوازم بر عهده شرکت بیمه می‌اندازند تا بتوانند هم برای مشتری و هم برای شرکت بیمه هزینه تراشی کنند .

  حال سوال این جاست که آیا با داشتن ناظر شرکت بیمه در صنعت خودرو سازی داخلی کیفیت حاصل خواهد شد چه بسا که قریب به ۵۰ سال این کیفیت عملی نشده است ما چگونه میتوانیم ناظر باشیم در صورتی که خود دولت نیز لزوم بر نظارت را در دستور کار خود در این زمینه ندارد؟

  و سوال دوم اینکه این طرح در مورد خودرو های خارجی ضمانت اجرایی را نخواهد داشت آنهم به دلیل عدم فعالیت آنها به طور مستقیم در کشور ما می باشد .

  قابل ذکر است این طرح ، طرح بسیار خوب و هوشمندانه و اقتصادی می باشد و در حال حاظر به ضرر شرکت های بیمه می باشد در صورتی که تمام زیر ساخت های آن و ساز و کار های مناسب و رو به پیشرفت برای آن در آینده حاصل شود میتواند نقطه جهشی برای صنعت بیمه و خودرویی کشور به ارمغان آورد.