• جناب آقای عظیمی

    باسلام و تشکر از اشتراک نامه کانون.همانطور که قبلا نیز اشاره کرده بودم، شرایط عمومی بیمه نامه و پوشش های تکمیلی آن علی رغم دقت لازم در نگارش آن ، عاملی برای بروز نارضایتی و اختلاف شده است. از نظر اینجانب شرایط عمومی و تعریف جدید پوشش ها بیش از گذشته دارای ابهام می باشد.

    پیشنهاد بنده بازنگری مجدد و ایجاد تغییرات اساسی می باشد.

    ارائه بیمه نامه مسئولیت تمام خطر کارفرما با استثنائات مشخص، راه حل کاربردی و دائمی است.

    ارادتمند