• فرهاد عظیمی

    عضو
    15 آبان 1400 در 8:17 بعد از ظهر

    تازگی ها کانون انجمن های صنفی کارفرمایی ایران جداگانه به شرکت های بیمه نامه زده و چهار صفحه ابهام مطرح کرده و پاسخ خواسته. کلی هم تهدید کرده. البته نمی شه بهش ایراد گرفت در ایران همه از این ابزار استفاده می کنن. امیدوارم خوب بشیم.

    از این ها بگذریم حرفاش گوش کردنیه. بیراه حرف نمی زنه هرچند روشش مناسب نیست.

    عین نامه رو براتون می فرستم ببینید جواب چند تا از ابهاماتش رو دارید؟