• محسن قره خانی

  عضو
  13 آبان 1400 در 5:54 بعد از ظهر

  گفتگوی بیمه ای کافه کتاب ☕️📚

  جلسه بیست و هفتم

  مهمان این جلسه : جناب آقای سازگار

  موضوع جلسه : تقلب در بیمه های اتومبیل

  رزومه و سوابق

  لیسانس مدیریت بیمه از دانشکده علوم اقتصادی

  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی

  دانشجوی دی-بی- ای

  سوابق کاری :

  مدیریت بیمه های اشخاص بیمه ایران

  مدیر مجتمع فاطمی و مطهری بیمه ایران

  عضو شورای فنی بیمه ایران

  مدیر امور نمایندگان و همزمان مدیر مجتمع مرکزی بیمه ملت

  مدیر بیمه های اتومبیل و عضو شورای فنی بیمه ملت

  مدیر فنی و امور نمایندگان بیمه خاورمیانه

  معاون فنی بیمه خاورمیانه

  مشاور مدیر عامل در حوزه فنی و شبکه فروش در بیمه های عمر بیمه تجارت نو

  تاریخ:دوشنبه ۱۷ آبان
  8نوامبر 2021

  ساعت ۱۷ به وقت تهران

  لینک جلسه :

  Join Zoom Meeting
  https://us02web.zoom.us/j/82626305683?pwd=NUMrSlZLbTAyclJPeStQ…