• فرهاد عظیمی

    عضو
    6 آبان 1400 در 3:45 بعد از ظهر

    پس احتمالا من منظور شما را درست برداشت نکردم. فکر می کردم منظور شما این است که اصول بیمه رعایت نمی شود. ولی خوشبختانه مثالی که شما زدین یعنی «مرور زمان» در شماره اصول بیمه نیست.

    این مورد زمان هم که اشاره کریدن بله کاملاً جای نقد دارد. من هم در یکی از مقالاتم که در همین شاب هم هست به این موضوع مفصل پرداخته ام.