• محمدتقی آرام فر

    عضو
    19 مهر 1399 در 10:42 قبل از ظهر

    به عنوان مثال وزارت اقتصاد با توجه به احتمال افزایش ارزش خودرو در طول یک سال، ملاک خودرو نامتعارف را در سال 1400 یک دیه کامل ماه حرام قرار داده و میزان خسارت را تا آن حد متعارف و مازاد آنرا نامتعارف اعلام تا بیمه گران خسارت را محاسبه کنند . لذا نظر به حمایتی بودن بیمه شخص ثالث، هم مقصرین و زیاندیدگان از این مبحث نفع برده و هم لایحه ارسالی مسکن نخواهد بود .

    البته ضرر بیمه گران در این طرح نیز مفروض است .