• فرهاد عظیمی

  عضو
  3 آبان 1400 در 1:04 بعد از ظهر

  گفتار چهارم: اجتماع جبران خسارت


  اکنون که با انواع بیمه و کاربرد اصول بیمه در آنها آشنا شدیم به بحث اصلی مان که همانا پاسخ پرسشهای مطرح شده در ابتدای این تحقیق بود می پردازیم. پرسشهای مطرح شده به شرح زیر می باشند:

  1- آیا می توان همزمان از مزایای دو بیمه جهت یک جبران خسارت استفاده نمود .

  2- آیا پس از جبران خسارت از محل یکی از بیمه نامه ها حق بازیافت خسارت برای بیمه گر مسئولیت ایجاد می گردد.

  در پاسخ به پرسش اول باید گفت که در حالتهای مختلفی امکان استفاده از مزایای دو بیمه وجود دارد که در ادامه به آن می پردازیم