• خبرگزاری شاب

  مدیریت
  2 آبان 1400 در 3:08 بعد از ظهر

  بیمه نامه باربری

  بیمه گر بیمه ایران

  بیمه گزار: شرکت سهامی فرش ایران

  سرمایه بیمه شده: 220.000 ریال !

  مبدا: کرمان

  مقصد: نیویورک

  کلوز: A

  تاریخ صدور: ده مارس 1942 یعنی کی میشه دوستان؟