• جواد صیدی

    عضو
    19 مهر 1400 در 10:04 قبل از ظهر

    عزیز بزرگوار در صورتیکه شرایط بازار رقابت در کلیه ارکان صنعت بیمه جاری و ساری باشد بیان شما بسیار خوب و مناسب است مشکل از جای شروع میشود که در بعضی از ارکان صنعت بیمه شرایط بازار انحصار حکمفرما میشود و در بعضی از ارکان دیگر شرایط بازار رقابت در اینجا است که رکن انحصاری صنعت اجحاف مضاعف به رکن رقابتی می نماید