• مدیریت شاب

    مدیریت
    15 مهر 1399 در 11:15 بعد از ظهر

    راه ساده تر برای محاسبه سهم هر بیمه گر در بیمه مضاعف این مثال در حالتی که بیمه نامه کسری پوشش نداشته باشه اینه که فرض کنید اصلن بیمه مضاعفی در کار نیست و فقط بیمه گر الف باید خسارت بده، میزان خسارت قابل پرداخت رو حساب کنید. بعد فرض کنید فقط بیمه گر ب باید خسارت بده باز میزان خسارت قابل پرداخت رو حساب کنید. حالا وقتی قراره هر دو خسارت بدن نسبت تناسب می گیریم که یک سوم می رسه به یکی و دو سوم به اون یکی.