• فرهاد عظیمی

    عضو
    15 مهر 1399 در 11:03 بعد از ظهر

    من نظر دیگه ای دارم. با این توضیح که اول متن کلوز دیه دوم باید به دقت بررسی بشه. با فرض اینکه نکته خاصی نداشته باشه من معتقدم این خسارت از نظر نوع دو تاست یکیش دیه اوله که در دل بیمه نامه پوشش داره و دیگری دیه دومه که در کلوز پوشش داره. پس در دیه اول با یک بیمه نامه مضاعف مواجهیم چون هر دو بیمه نامه دیه اول رو پوشش دادن و در دیه دوم بیمه مضاعفی در کار نیست چون فقط یکی از بیمه نامه ها اون کلوز رو داره

    پس دیه اول بین دو بیمه گر تقسیم میشه و دیه دوم رو فقط بیمه گری باید بده که کلوز رو پوشش داده.