• مجتبی نصریان

  عضو
  15 مهر 1399 در 10:23 بعد از ظهر

  با عرض سلام و احترام

  ماده هشت، عملا جامعه را دچار تبعیض در بهره مندی از خدمات اجتماعی نموده. زیرا علیرغم اینکه قانونگذار دنبال حمایت از قشر آسیب پذیر جامعه هست، عملا این اتفاق نمی افتد.

  شاید این ماده در صورت داشتن جامعه ای با ضریب نفوذ بالای بیمه های بدنه معقول می بود.

  با شرایط فعلی، پیشنهاد بنده این است که تاسقف تعهد مالی بیمه نامه مقصر، خسارت برآوردی به زیاندیده پرداخت و درصورتیکه مبلغ خسارت برآوردی مازاد بر تعهد مالی بود، زیاندیده به استفاده از بیمه بدنه متعلق به خودروی خود ومراجعه به شرکت بیمه راهنمایی گردد.