• مدیریت شاب

    مدیریت
    14 مهر 1399 در 7:22 بعد از ظهر

    کارشناسان محترم صنعت بیمه! بحث خودرو های نامتعارف به زودی در مجلس مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. با ارائه نظرات خود در بهبود شرایط صنعت بیمه سهیم باشید.