• فرهاد عظیمی

  عضو
  5 مهر 1400 در 12:18 بعد از ظهر

  فرضیه های تحقیق : 

  به نظر می رسد اشکالی بر استفاده همزمان از مزایای هر دو بیمه مسئولیت مدنی و بیمه های اشخاص وارد نباشد ولی بیمه گر نیز چنین حقی خواهد داشت که پس از پرداخت خسارت به قائم مقامی از بیمه گزار به مقصر حادثه مراجعه نموده و بتواند خسارت پرداخت شده را بازیافت نماید. بنابراین فرضیه های تحقیق به شرح زیر اعلام می گردد:

  1. زیاندیده می تواند همزمان از مزایای هر دو بیمه (مسئولیت و اشخاص) بهره مند گردد.
  2. بیمه گر می تواند پس از پرداخت خسارت به مقصر حادثه مراجعه نموده و خسارت را بازیافت نماید.