• امیرحسین خداپناهی

    عضو
    11 مهر 1399 در 8:34 بعد از ظهر

    به نظرم در مورد قسمت اول بستگی به محل اسیب قبلی و محل برخورد و اسیب جدید وجود دارد اگر این دو از هم جدا باشند تشخیص و بسیار راحتر لاکن در صورتی که هر دو در یک موضع هم باشند بسته به تبهر و دقت کارشناس همچنین باز سازی صحنه حادثه قابل تشخیص می باشد.

    در مورد قسمت دوم هم مثلا به تشخیص کارشناس هزینه تعمیر اسیب قبلی به قیمت روز n تومان ارزیابی و از خسارت جدید کسر می گردد و یا میتوان کل اسیب قبلی را به عنوان درصدی از خسارت جدید کسر نمود.