• محمدسعید الفتی

    عضو
    14 شهریور 1400 در 8:02 بعد از ظهر

    سلام جناب آقای عظیمی. درست می فرمایید. ساختمانها با توضیحی که عرض کرده ام مشمول این گونه بیمه نیست چون با بیمه آتش سوزی و خطرهای تبعی قابل بیمه شدن هستند. قبلاً در برخی شرکتهای بیمه ساختمانها را نیز با این نوع بیمه پوشش می دادند که تصور می کنم متوقف کرده اند.