• فرهاد عظیمی

    عضو
    14 شهریور 1400 در 10:25 قبل از ظهر

    سلام

    اگر درست متوجه شده باشم توضیحات سرکار خانم نظر با جناب آقای الفتی فرق دارد. برداشتم من از توضیحات جناب اقای الفتی این بود که این بیمه نامه هر ساختمانی را شامل نمی شود ولی خانم نظر بر این عقیده است که حتی ساختمان ها را هم شامل می شود. اگر دو بزرگوار بیشتر بحث کنند هم قضیه روشنتر می شود و هم به اطلاعات ما افزوده خواهد شد.

    پیشاپیش سپاسگزارم