• امیرحسن کریم الدین

  عضو
  31 مرداد 1400 در 12:35 بعد از ظهر

  بخش هشت

   ریسک های زمان قرار گرفتن شناور در حوضچه خشک به همراه بار برای تعمیر در بندرپناه

  گاهی اوقات این امکان وجود دارد که در زمان قرار گرفتن شناور در حوضچه خشک به همراه بار برای تعمیر

  در بندر پناه با اضافه کردن بلوکها و موارد دیگر بتوان وزن اضافه شناور را که به دلیل وجود بار برروی آن به وجود آمده است کنترل نمود و در حوضچه خشک آن را تعمیر کرد. این کار دارای ریسک هایی است که به مالکان شناور توصیه می شود در این حالت نکات زیر را درنظر بگیرند:

  1. افزایش خطر آسیب به شناور

  2. مسئولیت مالکان شناور برای آسیب وارده به محموله

  3. امکان آسیب به خود حوضچه و یا مسئولیت مالکان شناور نسبت به حوضچه و یا اموال و اشخاص ثالث.

  بنابراین متناسب به ریسک های مذکور و بیمه نامه های درگیر در این بخش اقدامات زیر پیشنهاد می گردد:

  دریافت تاییدیه از بیمه گران بدنه و ماشین الات شناور

  پیشنهاد می شود که مالکان شناور یک تاییدیه از بیمه گران بدنه شناور خود به دلیل خطر اضافی که امکان دارد برای شناور به دلیل وزن اضافی محموله بر روی شناور در حوضچه خشک اتفاق اتفاق بیفتد بدون پرداخت حق بیمه اضافی، بگیرند.

  بررسی ریسک محموله و تعهدات بیمه گر P&I

  توصیه می شود در این خصوص با بیمه گر P&I خود مشورت کنید که آیا مالکان شناور طبق شرایط ورود به بندر ریسک محموله خود را تحت پوشش قرارداده اند؟ اگر این کار صورت نگرفته است، چنانچه زمان اجازه می دهد چگونگی شرایط بیمه نامه محموله شناور مورد بررسی قرار گیرد. اگر زمان هم برای این کار وجود نداشت، مالکان شناور باید نسبت به تهیه بیمه نامه برای خطرات اضافی در زمانی که محموله بر روی شناور در بندر پناه در حوضچه خشک در حال تعمیر است اقدام نمایند. در غیر اینصورت همانطور که قبلا بحث شد باید با احتیاط نسبت به تهیه بیمه برای محموله اقدام نمایند.

  اطمینان از پوشش مسئولیت در قبال حوضچه خشک

  توصیه می شود تا قرارداد با مالکان حوضچه را به بیمه گران P&I ارجاع دهید تا بررسی شود که هرگونه مسئولیت احتمالی در زمان ورود شناور به حضوچه خشک تحت پوشش قرار گرفته است. اگر چنین پوششی مهیا نشده، بیمه گران P&I می تواند پیشنهاد خود را برای پوشش کافی به مالکان حوضچه خشک ارائه دهند.

  هرگونه حق بیمه و یا حق بیمه اضافی قابل پرداخت برای بیمه نامه های اشاره شده در بالا به عنوان بخشی از هزینه های اضافی قرارگرفتن شناور به همراه بار در حوضچه خشک در نظرگرفته می شود.