• امیرحسن کریم الدین

  عضو
  27 مرداد 1400 در 1:57 بعد از ظهر
  بخش هفت

  بار به صورت اجباری باید از روی شناور در حوضچه خشک تخلیه شود.

  طبق قانون XII یورک آنتورب تصریح شده است که:

  ” هرگونه آسیب و خسارت وارده به محموله، سوخت و انبارها در نتیجه رسیدگی، تخلیه، انبار کردن و بارگیری مجدد و ذخیره کردن کالا برو روی شناور باید به عنوان زیان همگانی در نظر گرفته شود. زمانی و تنها زمانی که هزینه آن اقدامات به عنوان زیان همگانی پذیرفته است.”

  این قانون این امکان را برای اعلام زیان همگانی برای زمانی که هرگونه آسیب و خسارت وارده به کالا در زمان رسیدگی، تخلیه، انبار کردن و بارگیری مجدد کالا اتفاق بیفتد را فراهم کرده است. شرایطی را در نظر بگیرید که که شامل موارد ذکر شده در بالا بشود، به عنوان مثال زمانی که آسیب و خسارت وارده به کالا به دلیل کمبود امکانات انبارداری برای کالا در بندر پناه اتفاق بیفتد و یا اگر این حادثه در یک انبار مطلوب دارای تمامی امکانات برای کالا اتفاق بیفتد. به طور مثال انباری که کالا در آن قرار گرفته است آتش بگیرد و یا انبار خراب شود و یا براثر سیل و بارندگی شدید و یا برخورد صاعقه با سقف انبار باعث آسیب به کالا شود نمی توان آن را به عنوان زیان همگانی محسوب کرد، به این دلیل که گفته می شود همیشه می توان چنین اتفاقاتی را پیش بینی نمود و احتمال رخداد چنان حوادثی کم به نظر میرسد و بعید به نظر می رسد که این اتفاق توسط کاپیتان کشتی برای اعلام زیان همگانی مورد توجه قرار گیرد.

  مثال:

  در یک مورد خسارت که در آمریکا اتفاق افتاده است (سال 1974) شناور mormacmar مجبور به تخلیه محموله شناور خود در بندر پناه در کشور نیوزلند می شود پس از قرار گرفتن کالا در انبار، تمامی محموله توسط آتشی که در انبار ایجاد شده است از بین می رود. از مالکان شناور برای از بین رفتن کالا شکایت شد و آنها اعلام کردند که به دلیل مطلوب بودن امکانات انبارداری، کالا در بندر انبار شده است و آنها وظیفه خود را برای حفظ کالا به درستی انجام داده اند. در این شرایط می بایست یک بیمه برای آتش سوزی، ریختن سقف انبار و یا بالا آمدن سطح اب برای انبار تهیه شود.

  در این شرایط به مالکان کشتی توصیه می شود، جایی که زمان اجازه می دهد و در مواردی که کالا به صورت فله بوده و تعداد صاحبان کالا اندک می باشد (تعداد کسانی که نفع بیمه ای دارند اندک است.) برای اطمینان یافتن از شرایط بیمه نامه کالا، بررسی نمایندکه آیا صاحبان محموله مایل به تحت پوشش قراردادن خطرات اضافی زمانی که کالا در بندر پناه انبار شده است می باشند. اما در زمان اعلام خسارت زیان همگانی برای کالا و یا محدودیت زمانی در خصوص بررسی بیمه نامه بار، صاحبان کشتی برای احتیاط یک بیمه نامه برای بار با ارزش تقریبی برای چنین خطرات محدودی تهیه نمایند. هر پرونده خسارت باید بر اساس ویژگی های خود بررسی شود و برای جلوگیری از هرگونه بیمه نامه مضاعف در بیمه نامه خود از عبارت زیر استفاده نمایند:

  “بدینوسیله گواهی و توافق شده است که تاثیر این بیمه نامه برای صاحبان کالا/ بیمه گذاران و یا زیان همگانی با در نظر گرفتن منافع تمامی صاحبان کالا ها با پرداخت کامل خسارت و بدون مراجعه به بیمه های موجود، اصل کالا و ریسک مورد پوشش قرارگیرد”.

  حق بیمه ی چنین بیمه های در صورت پرداخت، در این شرایط می تواند به عنوان زیان همگانی درنظر گرفته شود. بند Xc قانون یورک آنتورب:

  “هرزمانی که هزینه های رسیدگی، تخلیه، سوخت و انبار داری به عنوان زیان همگانی قابل پذیرش باشد. هزینه های انبارداری و حتی در صورتی که به بیمه نیاز داشته باشد، بارگیری مجدد آن و چینش چنین محموله هایی، سوخت و یا انبارداری به عنوان زیان همگانی قابل پذیرش می باشد.”

  در مواردی، مالکان شناور پس از مشورت با بیمه گران P&I، ممکن است یک بیمه نامه با موضوع مسئولیت مالک شناور نسبت به محموله در بندر پناه تهیه نمایند. چاننچه این بیمه نامه به هر دلیلی تهیه شود شامل زیان همگانی نخواهد شد.