• سید محمد ابراهیم نیا شیروانی

    عضو
    24 مرداد 1400 در 8:18 قبل از ظهر

    سلامی مجدد ، خداقوت

    دقیقاً نظر بنده هم در مورد این پرونده همین بود میخواستم از دوستان کمک بگیرم و مطمئن باشم از نظر خودم.

    با توجه به اینکه مالک و راننده خودرو پشت فرمان بودن از بیمه نامه حوادث راننده می توان استفاده کرد . اما اگر راننده و مالک پشت فرمان نبود و در جایگاه دیگری نشسته بود و خودرو از تعمیرگاه بصورت اتفاقی به بیرون حرکت میکرد قصور از ناحیه مالک تعمیرگاه بوده پس خسارت خودرو تویوتا که از تعمیرگاه به سمت بیرون حرکت کرد و و هم خسارت خودروی عبوری را مالک تعمیرگاه باید جبران نماید. یا حداقل بخشی از تقصیر ( عدم توجه به نکات ایمنی بطور مثال روشن بودن خودرو در حین تعمیر ، نگذاشتن مانع حرکتی پشت چرخهای خودروی در حال تعمیر و …) رو بعهده مالک تعمیرگاه گذاشت .