• محمدسعید الفتی

  عضو
  23 مرداد 1400 در 11:57 قبل از ظهر

  بخش دوم و پایانی؛ ويژگی بيمه عمر یونيورسال

  بيمه عمر يونيورسال یک بيمه عمر قابل تنظيم (Adjustable Life Insurance)است. بدين ترتيب که:

  1- حق بيمه متغير است و ثابت نيست؛

  2- سرمايه فوت متغير است و ثابت نيست؛

  3- شرکت بيمه صورت وضعیت حسابِ بیمه گذار را به همراه هزينه ها و ساير مخارج به وی اعلام می کند.

  به بیمه عمر یونیورسال ، بيمه عمر تفکيک شده (Unbundled Life Insurance) نيز می گويند؛ چون سه جزء اساسی آن یعنی : درآمد حاصل از سرمايه گذاری، حق بيمه پوشش ها و هزينه های بيمه گری بيمه نامه در گزارش سالانه ای که به دارنده بيمه نامه تحويل می شود؛ مشخص می گردد.

  صورت وضعیت یا گزارش سالانه ای که به بيمه گذار داده می شود ، بايد نشاندهنده وضعيت بيمه نامه باشد که عبارتند از: سرمايه فوت که بیمه گذار انتخاب کرده، مبلغ معين بيمه جاری، ارزش نقدی، ارزش بازخريدی، و تراکنش هاي مربوط به بيمه نامه که در طول سال صورت پذيرفته است شامل حق بيمه های دريافتی، هزينه های منظورشده، سود تضمينی و سود مازادی که در بستانکار حساب ارزش نقدی عمل شده ، حق بيمه خالص پوشش بيمه ای که کسر شده است و مانده ارزش نقدی از اجزای صورت وضعیت بیمه نامه محسوب می­شوند.

  لازم به توضيح است که منظور از ارزش نقدی (Cash Value) مبلغ پولی است که در پايان قرارداد بيمه، بيمه گذار می تواند دريافت کند و ارزش باز خريدی (Cash Surrender Value) وجه نقد قابل استرداد در صورت فسخ يا ابطال قرارداد بيمه است.