• فرهاد عظیمی

    عضو
    20 مرداد 1400 در 4:17 بعد از ظهر

    بله به نکته خیلی خوبی اشاره کردین. اتفاقاً این که فرمودین «نهادهای ذیربط به خصوص در ادارات دولتی نسبت به آموزش عمومی افراد و کارکنان در خصوص استفاده از فضای <b style=”font-family: inherit; font-size: inherit;”>سایبر اقدام نمایند.» یکی از فاکتورهای ارزیابی ریسک بیمه نامه های سایبری است. ما در بیمه ملت با کمک همکاران محترم طرح و توسعه طرح بیمه سایبری رو تهیه کردیم ولی قبل از اینکه بفرستیم بیمه مرکزی عمر حکومت ما در آن شرکت به سر آمد. یادم هست وقتی فرم های پیشنهاد را تهیه می کردیم یکی از سوالات همین بود؛ «میزان اشنایی پرسنل شرکت با فضا و حملات سایبری و اقداماتی که در مواجه با یک حمله سایبری باید انجام بدهند»