• سیدعلیرضا سمائی

    عضو
    19 مرداد 1400 در 2:44 بعد از ظهر

    سلام علیکم

    با عنایت به اینکه بعد از هر تصادف ، اثبات تاثیر نقص فنی و عیب ذاتی خودرو در وقوع حادثه بسیار مشکل میباشد ، عملا جز درموارد خاص مانند آتش گرفتن خودرو های ۴۰۵ که چند سال گذشته بصورت عمومی رخ میداد و یا نقص فنی ناشی از تشدید خطر آگاهانه بیمه گذار مانند ، دوگانه سوز کردن خودرو با کپسول LPG ، نمی شود به علت نقص فنی خودرو از پرداخت خسارت ممانعت کرد .

    در نهایت هر حادثه رانندگی نشات گرفته از یک نقص فنی و یا تخلفات رانندگی است ، به هر حال یک مالی به یک ارزش مشخص بیمه شده و شرکتهای بیمه بجز در موارد قید شده در استثنائات شرایط عمومی ، موظف به جبران خسارت میباشند .