• فرهاد عظیمی

    عضو
    11 مرداد 1400 در 3:23 بعد از ظهر

    بله کاملا درست می فرمایید عملکرد بیمه گر در نهایت باید منجر به سود بشود وگرنه فعالیت آن به عنوان یک بنگاه اقتصادی توجیه ندارد. هر دو گروه هی هم که عرض کردم در این خصوص یعنی سوددهی شرکت های بیمه هم عقیده اند. تفاوت این دو دیدگاه در این است که گروه اول معتقدند عملیات بیمه گر نباید منتهی به سود شود بلکه سود بیمه گر باید از محل سرمایه گذاری باشد ولی گروه دوم می گویند سودآوری عملیات بیمه ای نه تنها هیچ اشکالی ندارد بلکه این نشان از موفق بودن بیمه گر نیز هست.