• بهزاد توژان

  عضو
  9 مهر 1399 در 10:30 قبل از ظهر

  فرض کنید در حادثه اول درب جلوی راننده از قسمت زیر آیینه ناحیه‌ای از آن باندازه 10Cm در 30Cm به عمق یک میلیمتر فرورفتگی داشته که قابلیت بازسازی بدون رنگ نیز فراهم بوده است. در صورت بازسازی نیز اجرتی به مبلغ 500.000 ريال نیاز بوده که انجام نشده است.

  در حادثه جدید با توجه به افزایش قیمت قطعات و هزینه‌های بازسازی، درب آسیب‌دیده باید تعویض شود و بازسازی آن مبلغ 7.000.000 ريال خواهد شد.

  این سوال مطرح است که:

  اولا کارشناسان شرکت‌های بیمه‌ از کجا متوجه می‌شوند که موضع آسیب‌دیده دارای خسارت قبلی بوده است؟؟

  دوما” کارشناسان بر چه اساسی میزان خسارت قبلی را از خسارت جدید تفکیک می‌کنند؟( به نرخ روز حادثه قبلی و یا به نرخ جدید)